Obezite Temel Bilgi Sertifikası

Programın Kısa Tanıtımı   

          Obezite Temel Bilgi Sertifikası, Obezit Programına danışan veya çalışan olarak katılım öncesi bilgilendirme programıdır. Obezite genel bilgileri hakkında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme eğitimidir. Bu sertifikayı alanlar Obezit-Yükünü At Hafifle programına girişte önceliğe sahip olacaklardır.
          Teknolojik olarak uzaktan eğitimi kullanmamış olanlar için deneyim kazandıracaktır. Akademik olarak ise tescilli bir Obezite Çözüm Sistemi olan Obezit ® Sisteminin temel felsefesi, farklı bakış açıları, bilinç ve bilinçaltı düzeyinde etkileşimleri ve özgün kuramları ve yaklaşımlarına yönelik farkındalık oluşturmaya hazır olacaklardır.

Program Dersleri

Sağlık ve Yaşam

Obezit Akademi

Prof. Dr. Alper Cihan

Sağlık ve Hastalık

Obezit Akademi

Prof. Dr. Alper Cihan

Sağlıklı Beslenme

Obezit Akademi

Prof. Dr. Alper Cihan

Obezite Nedir ?

Obezit Akademi

Prof. Dr. Alper Cihan

Obezite ve Yaşam

Obezit Akademi

Prof. Dr. Alper Cihan

Daha Çok Yağın ve Kilonun Ne Za...

Obezit Akademi

Prof. Dr. Alper Cihan

Algılama ve Duyguların Bizi Yön...

Obezit Akademi

Prof. Dr. Alper Cihan

Obezlerde İmaj (Beden) Algısı...

Obezit Akademi

Prof. Dr. Alper Cihan

Grup Dinamiği ve Önemi

Obezit Akademi

Prof. Dr. Alper Cihan

Hekimlik ve Uygulama Sistemleri...

Obezit Akademi

Prof. Dr. Alper Cihan