Obezite Akademisi’nin Amacı Nedir?

Obezite Akademisinin teknik amacı; katılımcılarına uzaktan, online, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor kazanımlara dayalı bilgi ve becerileri kolayca kazandırmaktır.
Obezite Akademisinin içerik amacı; katılımcılarına "OBEZİT® Sistemi" kapsamında Modül 1 içinde kazandırılması gereken bilgi ve becerileri kazandırarak bilinç değişimi merdiveninin ilk basamaklarını çıkarmaktır.
Obezite Akademisinin semantik amacı; katılımcılarına "OBEZİT® Sistemi" dahilinde yapılacak bilinç, bilinçaltı ve davranış değişimleri süresinde gerekecek temel bilgilendirme, sürekli öğrenme, bilgi bankası, kolaylaştırılmış ve oyunlaştırılmış öğrenme setleri ile değişimi kolaylaştırma, sosyal grup ve topluluklar, anketler, araştırma ve çalışmalar yaparak obezite konusunda bilgi ve bilinç seyahatine içerik ve nitelik kazandırmaktır.