Prof. Dr. Alper Cihan

Mezun Olduğu Üniversiteler ve Programlar:

Lisans, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1990
Doktora/S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Gazi Üniversitesi, 1999
Yrd. Doç. Dr., Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 1999–2005
Doç. Dr., Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2005–2006
Doç. Dr. Klinik Şefi, S.B. Taksim E.A. Hastanesi, İstanbul, 2006-2008
Doç. Dr. Klinik Şefi, S.B. Bağcılar E.A. Hastanesi, İstanbul, 2008-2010
Master, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Beykent Üniversitesi, 2008-2010
Doç. Dr., Florance Nightingale HYO, İstanbul Üniversitesi, 2010
Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 2011-halen

Çalışma Yaptığı Projeler ve Alanlar:

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü, Z. Karaelmas Üniversitesi, 1999 – 2003
Senato Üyesi, Z. Karaelmas Üniversitesi, 1999 – 2003
Deney Hayvanları Araştırma Ünitesi Kurucusu, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 1999 – 2003
Deney Hayvanları Ünitesi Yürütme Kurulu Üyesi, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 1999 – 2003
Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Ü., Z. Karaelmas Üniversitesi, 1999-2006
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 1999-2006
Hastane Yönetim Kurulu Üyesi, Z. Karaelmas Üniversitesi, 2000-2004
GC Klinik Nütrisyon AD Başkanı, Z.K.Ü. Sağlık Bilimleri Ens., 2003-2006
Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı, Z. Karaelmas Üniversitesi, 2004-2006
Eğitim ve Yönetmelik Komisyonu Ü., Z. Karaelmas Üniversitesi, 2004-2006
Tıp Fakültesi Web Kulüp Sorumluluğu, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 2000-2006
Tıp Fakültesi Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 2004-2006
Tıp Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 2004-2006
Klinik Şefi, S.B. Taksim E.A. Hastanesi, 2006-2008
Ameliyathane Sorumlusu, S.B. Taksim E.A. Hastanesi, 2006-2007
Klinik Şefi, S.B. Bağcılar E.A. Hastanesi, 2008-2010
Kurucu Başhekim, S.B. Bağcılar E. A. Hastanesi, 2006-2010
İSUZEM Müdür, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi, 2010-Halen
Rektör Danışmanı, İstanbul Üniversitesi, 2010-2010
Rektör Yardımcısı, İstanbul Üniversitesi, 2010-2012
DSİM Harcama Yetkilisi, İstanbul Üniversitesi, 2010-2012
İÜ Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Üniversitesi, 2010-2012
Sosyal Tesisler Yürütme Kurulu Başkanı, İstanbul Üniversitesi, 2010-2011
İÜ Kurumsal Otomasyon Projesi Yürütücüsü, İstanbul Üniversitesi, 2010-2012
YÖK Performans Komisyonu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, 2010-2012

Şu anki Görevi:

YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, 2010-Halen
Rektör Danışmanı, İstanbul Üniversitesi, 2012-Halen
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanı, İstanbul Üniversitesi, 2013- Halen
SAM Müdür, Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Üniversitesi, 2010-Halen